ALGEMENE VOORWAARDEN STRIPPENKAARTEN

 

 • Mocht je ziek of verhinderd zijn en je annuleert je les via het online-afspraken systeem of per mail/app/sms 24 uur voor de afgesproken les (bij jouw docent), dan kun je die les inhalen. Ben je later met afmelden (ongeacht de reden) dan zijn we genoodzaakt deze les als gegeven te beschouwen.
 • Als jouw docent op afgesproken lestijd ziek of verhinderd is, laten we je dit zo spoedig mogelijk weten en kun je de les uiteraard inhalen.
 • De strippenkaart gaat in op de datum van de eerste les na de proefles. Elke strippenkaart is een jaar geldig, ongeacht het aantal lessen.
 • Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk, behalve als de oorzaak bij ons ligt.
 • Voor leerlingen vanaf 21 jaar geldt het hoge tarief inclusief BTW, voor leerlingen tot en met 20 jaar geldt het lage BTW-vrije tarief (de getoonde tarieven vanaf 21 jaar zijn inclusief BTW).
 • Bij de duo-strippenkaarten geldt: de les wordt altijd gegeven aan 2 leerlingen. Dus als de ene leerling afwezig is, wordt voor deze leerling ook de strip afgeschreven van de kaart.

We gebruiken een online afspraken systeem, waarin je heel handig zelf je les kunt inplannen  en annuleren.
Als je een vaste lestijd hebt, reserveren we deze voor je in het systeem.
Hierbij krijg je een eigen account, waarin je zelf kunt annuleren en inplannen.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN

 

 • Mocht je ziek of verhinderd zijn en je annuleert je les via het online-afspraken systeem of per mail/app/sms 24 uur voor de afgesproken les (bij jouw docent), dan kun je de les inhalen. Ben je later met afmelden (ongeacht de reden) dan zijn we genoodzaakt deze les als gegeven te beschouwen.
 • Als jouw docent op afgesproken lestijd ziek of verhinderd is, laten we je dit zo spoedig mogelijk weten en kun je de les uiteraard inhalen.
 • Het abonnement gaat in op de dag dat je het abonnement koopt.
 • Het abonnement is een jaar (+2 dagen) geldig. De vakanties voor 2023-2024 staan hieronder vermeld. We houden ons aan de basisschool vakanties van regio NOORD. In deze weken wordt er in principe geen les gegeven. Het is de verantwoording voor de leerling om de lessen op te maken binnen een jaar. 
 • De betaling van het abonnement vindt plaats d.m.v. automatische incasso, 12 maanden per jaar. Dus ook in de vakanties.
 • De incasso begint op de dag van aanschaf van het abonnement, en herhaalt zich dan op deze datum, de volgende maanden.
  Het abonnement dient minimaal 2 dagen voor de eerste les van de reeks lessen te worden aangeschaft.
 • Als door te weinig saldo op de rekening, of een andere reden, het incassobedrag gestorneerd wordt, worden er kosten in rekening gebracht voor ons door Mollie. Dit bedrag (€12,10) wordt doorberekend aan de klant. 
 • Elk abonnement heeft een proefperiode van een maand. Als je voor de tweede betaling je abonnement annuleert, stoppen we de betaling en de lessen. We rekenen dan het werkelijk aantal afgenomen lessen minus de incasso betaling. Daarboven op rekenen we € 25, = administratiekosten. 
 • Een abonnement wordt in principe voor een jaar afgesloten. Het abonnement kan desondanks toch stop gezet worden, met een opzegtermijn van een maand. We berekenen het werkelijk aantal lessen, (met het lestarief van de “4strippenkaart”) dat is afgenomen, minus de som van de maandelijkse betalingen. Als blijkt dat er meer lessen zijn afgenomen, dan dat er betaald zijn, wordt het verschil in rekening gebracht. 

VAKANTIES: (Onze docenten hebben het recht om deze dagen vrij te plannen. Sommige docenten geven ook in de vakanties les. De lesafspraken gaan altijd in goed overleg. Mochten er geschillen ontstaan, dan graag contact opnemen met Jannemiek). 

Herfstvakantie 2023 21 oktober t/m 29 oktober 2023
Kerstvakantie 2023-2024 23 december 2023 t/m 7 januari 2024
Voorjaarsvakantie 17 februari t/m 25 februari 2024
Meivakantie (inclusief Koningsdag) 27 april t/m 5 mei 2024
Hemelvaartsweekend 9 mei t/m 12 mei 2024
2e Paasdag 1 april 2024
2e Pinksterdag 20 mei 2024
Zomervakantie 20 juli t/m 1 september 2024

We gebruiken een online afspraken systeem, waarin je heel handig zelf je les kunt inplannen  en annuleren.
Als je een vaste lestijd hebt, reserveren we deze voor je in het systeem.
Hierbij krijg je een eigen account, waarin je zelf kunt annuleren en inplannen.

WhatsApp chat